โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา เปิดทำการเรียนการสอนใน หลักสูตร English Program และหลักสูตรภาษาไทยสำหรับ นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
VDO Present
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม โรงเรียนนวพัฒน์วิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม ในวิชาภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์
อ่านต่อ
ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อในระดับ.. รายชื่อนักเรียนสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมของโรงเรียนมัธยมชื่อดัง ประกาศผลล่าสุด ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560
อ่านต่อ
ตารางเรียนบ้านนวพัฒน์ ตารางเรียนบ้านนวพัฒน์ คอร์สที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2560 - วันที่ 3 มิถุนายน 2560
อ่านต่อ
ข้อมูลสำหรับคุณพ่อคุณแม่เตรียม.. โรงเรียนได้นำเสนอสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมตัวให้ลูกน้อยก่อนมาโรงเรียน เพื่อให้การมาโรงเรียนลูกๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจแ..
อ่านต่อ
โรงเรียนนวพัฒน์ ได้รับรางวัล O.. โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ป..
อ่านต่อ
งาน Openhouse เรียนเชิญ ท่านผู้ปกครองเข้าร่วมงาน Openhouse ประจำปีการศึกษา 2560
อ่านต่อ
Open House ประจำปีการศึกษา 256.. ขอเชิญชวน ผู้ปกครองเข้าร่วมงาน เปิดบ้านนวพัฒน์ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 - 15.00 น.
อ่านต่อ
โรงเรียนนวพัฒน์ได้รับเกียรติบั.. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และคุณครูโรงเรียนนวพัฒน์วิทยา ที่ได้รับเกียรติบัตร จากการเข้าร่วมการสอบวัดประเมินผล "โคร..
อ่านต่อ