ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียนบ้านนวพัฒน์

ตารางเรียนคอร์สที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2560 ค่ะ ผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนได้เป็นครั้งๆไป หรือ สมัครเรียนเป็นคอร์สได้คะ โดยรอบนี้จะเน้นความรู้รอบๆตัว ซึ่งเป็นการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆจากสิ่งรอบๆตัว รวมถึงการใช้บทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ การทักทาย การแนะนำตัวเป็นต้นค่ะ