ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Oct′s Camps

กิจกรรมการเรียนการสอนช่วงปิดภาคเรียน เดือนตุลาคม สำหรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กับกิจกรรมที่หลากหลาย