ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
O -Net ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนนวพัฒน์วิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุด จากการสอบ O -Net  ประจำปีการศึกษา 2562 ค่ะ