ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศผลล่าสุดนักเรียนที่เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยนะคะ

**หลายครั้ง โรงเรียนจะได้คำถามจากผู้ปกครองว่า จบจากโรงเรียนเราแล้วเด็กๆไปเข้าที่ไหนได้บ้าง คุณครูมักจะตอบคำถามเหล่านี้ว่า จะเข้าโรงเรียนไหนนั้นจะขึ้นอยู่กับที่นักเรียนเลือกค่ะ แต่ไม่ว่าจะเลือกโรงเรียนอะไร เด็กนักเรียนโรงเรียนนวพัฒน์วิทยาสอบเข้าได้ 100% ค่ะ คือถ้าเลือกแล้วก็สอบติดค่ะ ไม่มีใครผิดหวัง**

ด้านล่างเป็นรายชื่อส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ
#โยธินบูรณะ #สามเสนวิทยาลัย #สาธิตจุฬา

หมายเหตุ Science Mathematic Program ของโรงเรียนโยธินฯเป็นโปรเเกรมที่ส่งเสริมความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะ