ข่าวประชาสัมพันธ์
Using the Forest School philosophy for teaching phonics
Using the Forest School philosophy for teaching phonics - Nature helps with anxiety and negative attitudes towards reading and writing
กิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจรรมกลางแจ้งเพื่อลดความแออัดในห้องเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID 19
วันนี้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรียนรู้ Phonic ผ่านกิจกรรมธรรมชาติบำบัด เพื่อเสริมศักยภาพในทักษะการอ่านและเขียนในภาษาอังกฤษ