ข่าวประชาสัมพันธ์
We are learning about Weather !!
We are learning about Weather !!
กิจกรรมกลางแจ้งของเด็ก เรียนรู้เกี่ยวกับอากาศเป็นฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน ผ่าน กิจกรรม Sensory Plays เป็นภาษาอังกฤษค่ะ