ข่าวประชาสัมพันธ์
Open House ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชวน ผู้ปกครองเข้าร่วมงาน เปิดบ้านนวพัฒน์  ในวันเสาร์ที่  25  พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 - 15.00 น. ภายในงานจะได้พบกับ การจัดนิทรรศการ " วิถีถิ่น  วิถีไทย "   งานฝีมือ ขนมไทย และอาหารไทยต่างๆ จากฝีมือของนักเรียน  พร้อมชมการเแสดงของนักเรียน ตั้งแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6