ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
มาปลูกถั่วเขียวกันเถอะ

น้องๆ อ. 1/1 เรียนรู้หน่วย "ต้นไม้ใบเขียว" ได้ทดลองปลูกต้นถั่วเขียว โดยเด็กๆ ได้รู้จักวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูก รวมถึงได้ช่วยการแสดงความคิดเห็นว่า "ต้นถั่วเขียวที่ปลูกในดิน , ทราย , กระดาษทิชชู่ , น้ำ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง?"