ข่าวประชาสัมพันธ์
K.1 and Forest Concept plays in Sensory Station
K.1 and Forest Concept plays in Sensory Station นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที 1 กับกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ผ่านฐาน Sensory ต่างๆ เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติพร้อมกับการใช้ทักษะภาษาอังกฤษค่ะ