ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
“Toy Physics”

เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานศักดิ์ยืดหยุ่น และพลังงานจลน์ที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ จากของเล่นวิทยาศาสตร์