โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา

82/849 หมู่บ้านซีเมนต์ไทย ซอย 7 ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-587-3243 / 097/289-0670
Fax. 0-2587-3243
E-mail : info.nawaphat@gmail.com
: โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา
: nawaphat_school
กรุณากรอกตัวอักษรที่คุณเห็น ลงในช่องว่างด้านล่าง