โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา

82/849 หมู่บ้านซีเมนต์ไทย ซอย 7 ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2587-3243 , 096-909-5665
Fax. 0-2587-3243
E-mail : info.nawaphat@gmail.com
: โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา
กรุณากรอกตัวอักษรที่คุณเห็น ลงในช่องว่างด้านล่าง