ข่าวประชาสัมพันธ์
Forest Project x STEM project

Forest Project x STEM project ระดับชั้นเตรียมอนุบาล เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะ Sensory Plays ในรูปแบบต่างๆ