กล้องวงจรปิด
" ทางโรงเรียนบริการให้ผู้ปกครองสามารถเข้าชมการเรียนการสอนได้ตลอดเวลาผ่านกล้องวงจรปิดของโรงเรียนเป็น Live Time โดยผู้ปกครองสามารถขอ Username และ Password ได้ที่ห้องธุรการ"