ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนนวพัฒน์วิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนมัธยมชื่อดังได้ตามที่ต้องการสมปราถนา 

หลายครั้งที่ผู้ปกครองตั้งคำถามกับทางโรงเรียนว่า เรียนจบแล้วเด็กๆเข้าเรียนได้ที่ไหน แล้วเลือกเรียนอะไร ทางคุณครูจะตอบเสมอว่า โรงเรียนอะไรนั้นเป็นสิ่งที่เด็กๆเลือกเอง แต่ในฐานะของคุณครูได้ช่วยให้นักเรียนไม่ผิดหวัง ซึ่งหมายความว่า ถ้านักเรียนจะเข้าเรียนที่ไหน นักเรียนจะสอบเข้าที่นั่นได้แน่ๆ ไม่ผิดหวัง 100% 

 

ในรูปเป็นรายชื่อส่วนหนึ่งของนักเรียนค่ะ และยังมีนักเรียนอีกส่วนนึงที่กำลังรอบสอบและประกาศผลตามมาค่ะ 

หมายเหตุ Science Mathematic Program ของโรงเรียนโยธินฯเป็นโปรแกรมที่ส่งเสริมความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) ค่ะ