ข่าวประชาสัมพันธ์
Outdoor Exploring:

Outdoor Exploring: กิจกรรมกลางแจ้งวันนี้ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 English Program เด็กๆได้เดินสำรวจธรรมชาติรอบๆโรงเรียน ได้เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆของต้นไม้ การทำงานของส่วนต่างๆของต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นใบ ราก ลำต้น เป็นต้นค่ะ รวมถึงการได้สัมผัสต้นไม้ ใบไม้ตามธรรมชาติ ได้ระบุพื้นผิววัสดุต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาตามกิจกรรม Sensory โดยกิจกรรมทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษค่ะ