ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน Asmo Thai Competition 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน Asmo Thai Competition 2019 นักเรียนของเราได้มา 2 รางวัลค่ะ
1. ด.ญ. พัสกาญจน์ ศรีพิจารณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 English Program ได้รางวัล เหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ

2. ด.ญ. รินรฏา ตงศิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 English Program ได้รางวัลชมเชย วิชาภาษาอังกฤษ