ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
“คล้องห่วงแสนสนุก”

น้องเตรียมอนุบาลสนุกกับกิจกรรม “คล้องห่วงแสนสนุก” เป็นกิจกรรมง่ายๆ ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของลูกน้อยให้แข็งแรง , พัฒนากล้ามเนื้อมือให้ประสานสัมพันธ์กับตา และยังช่วยฝึกสมาธิให้แก่ลูกน้อยอีกด้วยค่ะ