ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การพับสี

เด็กๆจะได้เรียนรู้ทักษะในการหยดสีพับกระดาษให้เกิดรูปร่างและสามารถอธิบายผลงานของตนเองได้ตามจินตนาการอีกทั้งยังส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อเล็กให้ประสานสัมพันธ์กับตาในการทำงาน