ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
มือน้อยๆแปลงร่าง

มือน้อยๆแปลงร่าง เด็กๆ วาดภาพมือลงบนกระดาษสีและตกแต่งต่อเติมให้เป็นสัตว์น่ารัก ซึ่งกิจกรรมนี้ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กๆ ค่ะ