ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
City, P5 loved recreating Monet’s ‘bridge over a pond of water lilies.’

หลังจากที่โรงเรียนได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทัศนศึกษาในกิจกรรม From Monet to Kandinsky’ นักเรียนของเราได้ถ่ายทอดภาพสวยๆที่ประทับใจจากศิลปิน Monet มาเป็นผลงานของนักเรียนในชั่วโมง Art ค่ะ