ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
colour hunt

กิจกรรมนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์เรื่องสี และคำศัพท์ง่ายๆ เช่น find = ค้นหา car = รถยนต์ sun = พระอาทิตย์ จากกิจกรรมนี้เด็กๆ ได้เล่นเกมตามหาสีต่างจากบัตรภาพคำศัพท์ เด็กๆ ได้เรียนรู้และเล่นไปพร้อมกัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี