ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
Sensory Plays ยามบ่าย

กิจกรรม Sensory Plays ยามบ่าย Teacher Liam นำเด็กๆ เล่นกิจกรรมพัฒนาระบบ Sensory ผ่านถาดกิจกรรม 3 กิจกรรม โดยเด็กๆเปลี่ยนมุมกิจกรรมตามชอบค่ะ กิจกรรมวันนี้เน้นการใช้กล้ามเนื้อมือ มัดเล็ก ที่ถูกต้อง เพื่อฝึกทักษะ การใช้มือและการเขียนค่ะ