ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
Science Lab

 : มารู้จักการทำงานของหัวใจกันเถอะ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 English Program ได้ทำกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการทำงานของหัวใจและส่วนประกอบของหัวใจ โดย teacher ได้นำหัวใจหมูมาให้นักเรียนได้ศึกษา