ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
กิจกรรมซัมเมอร์

กิจกรรมการเรียนในช่วงซัมเมอร์ของน้องๆ

ในช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน

เด็กๆได้เรียนรู้วิชาการและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ มากมายค่ะ