ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
Studying Vowel Diagraphs

Studying Vowel Diagraphs ( - oa - ) in Phonics by Making a jam sandwich with a loaf of bread.

เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจในการอ่านเสียงภาษาอังกฤษ ( Phonics ) ง่ายๆด้วยกิจกรรมใกล้ตัวอย่างการทำแซนวิช ทำให้นักเรียนสามารถจดจำการออกเสียงและช่วยส่งเสริมการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งนักเรียนยังสนุกกับการเรียนรู้ด้วยค่ะ