ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
ประกาศผลสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ล่าสุด ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560

โรงเรียนนวพัฒน์วิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าโรงเรียนมัธยมชื่อดังระดับประเทศได้ตามที่ปราถนาค่ะ

ในหลายๆครั้งผู้ปกครองที่โรงเรียนจะตั้งคำถามเสมอว่า เด็กๆโรงเรียนเราเรียนที่นี่แล้วจะสอบเข้าที่ไหนได้บ้าง คุณครูจะตอบเสมอว่า จะเข้าโรงเรียนอะไรนั้นจะขึ้นอยู่กับนักเรียนเลือกค่ะ แต่ไม่ว่าเลือกโรงเรียนอะไร เด็กนักเรียนโรงเรียนนวพัฒน์วิทยาจะสอบเข้าได้ 100% ค่ะ คือถ้าเลือกอะไรก็จะสอบติดไม่มีผิดหวัง

ด้านล่างเป็นรายชื่อส่วนหนึ่งของนักเรียนที่สอบติดและประกาศผลสอบแล้ว และยังมีนักเรียนอีกส่วนนึงที่กำลังรอสอบอยู่อีกค่ะ 

หมายเหตุ Science Mathematic Program ของโรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นโปรแกรมที่ส่งเสริมความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted)